FunShine Cheerleaders kiittää tuestasi!

Sijainti

Jyletneva, Siikalatva

Puut

36 kpl mäntyjä

Alueen koko

180 m2

Hiilensidontakyky

19.13 t Co2e

Luvut päivitetty varainhankinnan päätyttyä 2.1.2024

Kiitos kun tuet FunShine Cheerleadersin joukkueita sekä tärkeää ilmastotyötä!

Nimikkopuiden mynnillä kerätyt varat käytetään joukkueiden hyväksi erilaisia kuluja kattamaan, ja mahdollistamaan mm. joukkueiltoja sekä helpottamaan kausimaksuja.

FunShine Cheerleaders joukkueiden tukemiseksi ostetut nimikkopuut on istutettu turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka metsittäminen lisää metsien pinta-alaa Suomessa ja tukee Suomen valtion hiilineutraaliustavoitetta. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan tätä aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna 100 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta.

Nimikkopuiden sijainti

Puut ovat istutettu 23.6.2022 Siikalatvalle Jyletnevalle 64°17’34.4″N 25°43’26.6″E.