Hac Exact kiittää tuestasi!

Sijainti

Jyletneva, Siikalatva

Puut

52 kpl mäntyjä

Alueen koko

260 m2

Hiilensidontakyky

27,64 t Co2e

HAC Exact tukijoiden nimikkopuut

HAC Exact kilpakilpacheerleading joukkueen varainhankintanimikkopuut on istutettu turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka metsittäminen lisää metsien pinta-alaa Suomessa ja tukee Suomen valtion hiilineutraaliustavoitetta. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan tätä aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna 100 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta.

HAC Exact Nimikkopuiden sijainti

Puut ovat istutettu 23.6.2022 Siikalatvalle Jyletnevalle 64°17’33.067″N 25°43’28.305″E.