Hiilineutraali rakentaminen

Mitataan lautaa

Pääosa rakennuksen elinkaaripäästöistä syntyy normaalisti rakennuksen käytönaikaisista päästöistä eli lämmityksestä ja sähköenergiasta. Uusiutuvaa energiaa käytettäessä tilanne on eri, rakentamisen päästöt ovat suuremmassa roolissa kuin käytönaikainen energian käyttö. Rakennusmateriaalin valinta on merkittävin rakentamisen päästöihin vaikuttava tekijä.

Monesti vähäpäästöisin energiajärjestelmä saavutetaan hybridiratkaisulla, jossa yhdistetään lämpöpumppuja ja kaukolämpöä. Kaukolämpöä käytetään talvella kovien pakkasten aikaan ja kylmällä, tuulisella säällä, jolloin energiankulutus on suurempaa. Vähäpäästöisessä energiajärjestelmässä sähkö tuotetaan aurinko-, tuuli ja vesisähköllä.

Kaavoitus antaa mahdollisuuden hiilineutraalille rakentamiselle. Rakennusten sijainti ilmansuuntiin nähden on tärkeää. Ilmansuunnat vaikuttavat esimerkiksi katolle sijoitettavien aurinkopaneelien tuottamaan sähköenergian määrään. Rakennusten sijainti vaikuttaa myös energiankulutukseen.

Kolme askelta hiilineutraaliin rakentamiseen

  1. Mieti ja laske rakennuksen energiankulutusta ennakkoon. Miten energiaa kulutetaan ja minkälaisia hukkalämmönlähteitä rakennukseen voi tulla. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää rakennuksen sisällä tai myydä ulos. Tämän vaiheen lopuksi valitse ja mitoita rakennukseen sopivat energiajärjestelmävaihtoehdot.
  2. Laske rakennuksen materiaalien- ja energiajärjestelmävaihtojen kokonaispäästöt. Valitse vähäpäästöisin soveltuva vaihtoehto.
  3. Kompensoi päästöt, joita et pysty muuten vähentämään. Ota yhteyttä meihin, autamme sinua.
jaa tämä teksti