Hiilinielu

Metsällä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsä ja muu biomassa, kuten aluskasvillisuus sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja ne toimivat valtavina, tärkeinä hiilinieluina.

Suomen metsien nettohiilinielun eli ilmakehästä metsiin sitoutuvan hiilidioksidin määrä on vaihdellut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana17,5–47 miljoonan tonnin välillä hiilidioksidiekvivalentteina (milj.t CO2 ekv). Jos metsien nettohiilinielua verrataan Suomen kokonaispäästöihin, voidaan laskea, että hiilinielu on vastannut vuositasolla keskimäärin reilua kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Metsittämishankkeet ovat tärkeitä askelia kohti hiilineutraalia Suomea.

Vuonna 2019 Suomen metsien nettohiilinielu oli 25,6 milj.t CO2 ekv. 2019 Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 52,8 milj. tonnia CO2 ekv. Suunta on siis oikea, metsittämishankkeet ovat nyt tärkeämmässä roolissa kuin aiemmin. Ilmastonmuutoksesta ei kannata ahdistua. Toimia voi jo nyt. Wood Forest Finland hoitaa metsiään ympäristöviisaasti ja väsymättä. Meiltä löytyy räätälöidyt ratkaisut yrityksille ja lisäksi verkkokaupastamme voit ostaa oman puun vaikkapa ystävällesi.

jaa tämä teksti