lumineers kiittää tuestasi!

Sijainti

Jyletneva, Siikalatva

Puut

28 kpl mäntyjä

Alueen koko

140 m2

Hiilensidontakyky

14,88 t Co2e

Luvut päivitetty varainhankinnan päätyttyä 2.1.2024

Kiitos kun tuit SM-seniorijoukke Lumineersia!

Varainhankinnalla kerätyt tuotot käytetään Lumineersin kauden aikaisiin kustannuksiin, kuten kansainvälisiin kilpailumatkoihin.

Ostamalla nimikkopuun osallistuit myös tärkeään kotimaiseen ympäristyöhön! Varainhankintanimikkopuut on istutettu turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka metsittäminen lisää metsien pinta-alaa Suomessa ja tukee Suomen valtion hiilineutraaliustavoitetta. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan tätä aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Metsä sitoudutaan hoitamaan hiilinieluna 100 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta.

Nimikkopuiden sijainti

Puut ovat istutettu 23.6.2022 Siikalatvalle Jyletnevalle. Koordinaatit 64°17’34.6″N 25°43’26.5″E