Ocarina kiittää

Sijainti

Jyletneva, Siikalatva

Puut

19 kpl mäntyjä

Alueen koko

95 m2

Hiilensidontakyky

10,0985 t Co2e

Luvut päivitetty varainhankinnan päätyttyä 2.1.2024

Ocarina tukijoiden nimikkopuut

Kiitos kun olet tukemassa Porvoonseudun lapsi- ja nuorisokuoron Ocarinan toimintaa! Varainhankinnan tuotoilla katetaan matkakuluja kuorokilpailuun Espanjan Callelassa. Samalla voidaan kompensoida matkustamisesta aiheutuvia päästöjä tukemalla kotimaista hiilensidontaa.

Varainhankintanimikkopuut on istutettu turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka metsittäminen lisää metsien pinta-alaa Suomessa ja tukee Suomen valtion hiilineutraaliustavoitetta. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan tätä aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna 100 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta.

Nimikkopuiden sijainti

Puut ovat istutettu 23.6.2022 Siikalatvalle Jyletnevalle 64°17’33.722″N 25°43’27.481″E