PAPPILAN KOULUN 5 lk kiittää

Sijainti

Jyletneva, Siikalatva

Puut

47 kpl mäntyjä

Alueen koko

235 m2

Hiilensidontakyky

24,98 t Co2e

Luvut päivitetty varainhankinnan päätyttyä 2.1.2024

Pappilan koulun 5 lk tukijoiden nimikkopuut

Lämpimät kiitokset tuestasi luokkamme ja ilmaston puolesta! Kerätyt varat käytetään luokan kotimaan leirikoulumatkaan ala-asteen päättyessä. 

Varainhankintanimikkopuut on istutettu turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka metsittäminen lisää metsien pinta-alaa Suomessa ja tukee Suomen valtion hiilineutraaliustavoitetta. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan tätä aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna 100 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta.

Nimikkopuiden sijainti

Puut ovat istutettu 23.6.2022 Siikalatvalle Jyletnevalle 64°17’34.0″N 25°43’27.3″E