Uuden hiilinielun perustaminen

Uuden hiilinielun perustamisen ensimmäinen vaihe on sopivan maa-alueen hankinta. Käytöstä poistettava turpeennosto alue sopii hyvin hiilinieluksi, koska kasvihuonepäästöt vähenevät heti kun alueella olevaa turvetta ei enää polteta. Alue alkaa muuttua hiilen lähteestä hiilinieluksi välittömästi.

 

Hiilensidonnan tehokkuuden takaamiseksi on maapohja lannoitettava. Tehokkain lannoitus tehdään tuhkalannoittamalla koko hiilinieluksi muutettava maa-ala.

 

Toinen vaihe on varmistaa tulevan metsän oikea vesitalous. Pintavedet on johdettava pois ja märät alueet on peruskuivatettava.

 

Kolmantena vaiheena varmistetaan ravinteiden saanti, jotta puut saavat optimaalisessa suhteessa ravinteita. Turpeessa on yleensä pulaa fosforista ja erityisesti kaliumista. Joskus tarvitaan myös boori-lannoitusta. Kivennäisravinnetaloutta parannetaan nostamalla turpeen alta pohjamaata kasvualustaksi puille.

 

Seuraava vaihe on muokkaus, siinä kannattaa huomioida myös hiilinielun virkistyskäyttö. Menetelmiä ovat esimerkiksi naveromätästys, jyrsintä, kyntö ja auraus.

 

Puiden istutus työllistää runsaasti alueen nuoria ja metsänhoidon ammattilaisia. Parhaat tulokset saavutetaan istuttamalla puun taimet maahan käsityönä. Myös koneilla tehtävät istutukset ovat joissakin tapauksissa mahdollisia.

 

 

Hiilinielun rakentamisen aikana olemme kulkeneet polun hiililähteestä hiilinieluksi.

Polku hiilinieluksi lähtee maaperästä ja jatkuu ikuisesti
jaa tämä teksti