Wood Forest Finland

Sido juuresi maahan

100 % kotimainen hiilijalanjäljen kompensointipalvelu 

Hiilensidonta, mihin sitä tarvitaan?

Päästöjen kompensointi on monelle outo asia. Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan? Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan aiheutettujen hiilidioksidipäästöjen hyvittämistä esimerkiksi perustamalla uutta metsää, joka kasvaessaan sitoo vähintään päästöjä vastaavan määrän hiilidioksidia. Wood Forest Finland perustaa asiakkailleen hiilinieluja istuttamalla puita alueelle, jotka eivät muuten metsittyisi tai joiden metsittäminen ei olisi muuten järkevää tai taloudellista.

Vastuullinen ratkaisu

Vastuullisuustekoihin tarvitaan vastuullinen kumppani. Takaamme, että toteuttamamme ympäristöteot ovat aitoja ja lisäisiä. Meille on esimerkiksi tärkeää, että omistamme maaperän, johon istutamme puita. Ainoastaan näin voimme olla varmoja, että puut saavat kasvaa rauhassa ja hiilensidonnan hidastuessa varmistetaan pitkän aikavälin hiilivarastointi. 

Ketteränä ja mukautuvana toimijana tarjoamme yrityskohtaisia ratkaisuja asiakkaillemme, huomioiden heidän tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. 

Ajankohtaista

Pienennä hiilijalanjälkeäsi

Wood Forest rakentaa hiilinieluja metsittämällä soita ja muita joutomaita, jotka eivät muuten metsittyisi eivätkä näin ollen sitoisi hiiltä. Ostamalla hiilensidontatuotteitamme, voit kompensoida omia päästöjäsi sekä pienentää hiilijalanjälkeäsi.