Wood Forest Finland

Sido juuresi maahan

Istutamme puita maaperälle, jonne niitä ei luontaisesti syntyisi. Kohteemme ovat monimuotoisia ja niiden biodiversiteetti on monipuolinen.

Hiilensidontaa, mihin sitä tarvitaan?

Päästöjen kompensointi on monelle outo asia. Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan? Jotta hiilikompensaatio toteutuu, tulee hiilinielun olla lisäyksellinen. Turpeennostoalueet ja muut joutomaat eivät metsity itsestään. Heinä ja muut ruohovartiset kasvit valtaavat elintilan puilta. Tehokas taimikonhoito on välttämätöntä hiilinielun hoitoa. Ruohovartiset kasvit lakastuvat syksyisin, jolloin niiden sitoma hiili vapautuu uudelleen ilmakehään. Puuaineksessa hiili pysyy.

Vastuullinen ratkaisu

Wood Forest sitoo hiilidioksidin puihin. Hankimme maapohjaa, joka ei luontaisesti metsittyisi ja teemme siitä hiilinielun. Hiilinielu on konkreettinen alue – voit paikantaa oman hiilinielusi koordinaattien avulla. Voit myös itse käydä toteamassa paikan päällä, kun hiiltä sitoutuu puuainekseen. Tarvittaessa tulemme kertomaan paikan päälle tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja voit halutessasi hoitaa myös itse hiilinieluasi. Hyvin hoidettu nielu on tehokkainta hiilensidontaa.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi

Wood Forest rakentaa hiilinieluja metsittämällä soita ja muita joutomaita, jotka eivät muuten metsittyisi eivätkä näin ollen sitoisi hiiltä. Ostamalla hiilensidontatuotteitamme, voit kompensoida omia päästöjäsi sekä pienentää hiilijalanjälkeäsi.