Wood Forest Finland

Kotimainen hiilensidontapalvelu

Hiilensidonta, mihin sitä tarvitaan?

Hiilensidonnan avulla poistetaan ilmakehästä liiallista hiilidioksidia ja hidastetaan näin ilmastonmuutoksen etenemistä. Wood Forest Finland toteuttaa hiilensidontaa istuttamalla lisäyksellistä metsää suomaille, jotka eivät muuten sitoisi hiiltä. Lisäyksellisyys tarkoittaa sitä, että metsä on istutettu alueille, joiden hiilinieluksi tekeminen ei muuten olisi järkevää tai taloudellista. Tarjoamme kotimaista hiilensidontapalvelua sekä yksityisille että yrityksille.

Vastuullinen ratkaisu

Vastuullisuustekoihin tarvitaan vastuullinen kumppani. Takaamme, että toteuttamamme ympäristöteot ovat aitoja ja lisäisiä. Meille on esimerkiksi tärkeää, että omistamme maaperän, johon istutamme puita. Ainoastaan näin voimme olla varmoja, että puut saavat kasvaa rauhassa ja hiilensidonnan hidastuessa varmistetaan pitkän aikavälin hiilivarastointi. 

Ketteränä ja mukautuvana toimijana tarjoamme yrityskohtaisia ratkaisuja asiakkaillemme, huomioiden heidän tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. 

Ajankohtaista

Ilmastotekoja hiilensidonnalla

Wood Forest Finland rakentaa hiilinieluja metsittämällä soita ja muita joutomaita, jotka eivät muuten metsittyisi eivätkä näin ollen sitoisi hiiltä. Ostamalla hiilensidontatuotteitamme, voit tehdä positiivisia ilmastotekoja.