Hiilensidonta

Mitä on hiilensidonta?

Ensimmäinen vaihe hiilensidonnassa on puiden ja muiden kasvien yhteyttäminen. Niiden biomassa sisältää suunnilleen puolet hiiltä niiden kuivamassasta. Kun puut kasvavat, sitovat ne ilmakehästä hiilidioksidia ja vapauttavat happea – tätä kutsutaan yhteyttämiseksi.

Puu varastoi hiilidioksidin puuaineeseen. Yhteen kuutiometriin puuta on sitoutunut noin 200 kg hiiltä. Metsässä hiiltä on sitoutunut myös maaperään ja aivan erityisesti turvekerrokseen soihin. Myös pintakasvillisuus sitoo hiiltä.

Usein kysyttyä

Puut, kasvit, metsät ja pellot toimivat kaikki hiilinieluina. Hiilinielu sitoo ilmasta hiilidioksidia. Kun metsä sitoo enemmän hiilidioksidia kuin vapauttaa sitä, on kyseessä hiilinielu.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Yleisesti puhutaan hiilidioksidipäästöstä (CO2) ja tämä määrä ilmoitetaan massana (kg). Päästökompensoinnilla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöistä maksettavaa maksua, jolla sidotaan hiilidioksidia. Wood Forest rakentaa hiilinieluja metsittämällä soita ja muita joutomaita, jotka eivät muuten metsittyisi ja näin ollen eivät sitoisi hiiltä.

Tutustu tuotteisiimme ja hyvitä omia hiilidioksidipäästöjäsi.

Laskureita hiilijalanjäljen selvittämiseen on useita. Kokeile esimerkiksi Sitran elämäntapatestiä.

Päästökompensointi on taloudellinen hyvitys, joka käytetään hyvittämään omien päästöjen aiheuttamat negatiiviset ilmastovaikutukset. Päästökompensoinnista saatuja tuloja käytetään päästöjen vähennykseen tai hiilinielujen kasvatukseen.

Päästökompensaation tarkoituksena on hyvittää aiheuttamiansa päästöjä ja hidastaa / estää ilmastonmuutoksen etenemistä. Tärkein keino on omien päästöjen vähentäminen ja jäljelle jäävien pakollisten päästöjen kompensointi.

Hyvitä omia hiilidioksidipäästöjäsi tuotteidemme avulla, siirry verkkokauppaan.

Lisäyksellinen päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että päästökompensointia ei olisi tapahtunut joka tapauksessa. Esimerkiksi pelto ei metsity itsestään, vaan heinä valtaa tilan puilta. Lisäyksellisessä päästökompensoinnissa mahdollistetaan metsittyminen myös alueille, joiden hiilinieluksi tekeminen ei muuten olisi järkevää tai taloudellista.

Wood Forest kompensoi henkilökohtaiset tai yrityksesi hiilidioksidipäästöt istuttamalla uutta, lisäyksellistä metsää suomaille, jotka eivät muutoin sitoisi hiiltä. Hiilensidonta on aidosti lisäyksellistä hiilensidontaa, jota ei muuten tapahtuisi. Jokainen metsään istutettu puu tarvitsee ilmakehästä hiilidioksidia voidakseen kasvaa. Metsitys on useiden lähteiden mukaan tehokkain tapa hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi.

Kompensaation on oltava todellinen, lisäinen ja pysyvä. Ylikompensoimme kaikki hankkeemme 20 %, jotta voimme olla täysin varmoja, että kompensointi toteutuu täysimääräisesti. Tällä tavalla voimme olla varmoja, että pienet kasvuhäiriöt hyvästä hoidosta huolimatta eivät horjuta hiilinielun uskottavuutta.

Sitoudumme siihen, että kaikki kohteemme ovat vakuutettuja, ylikompensoituja ja pysyvät koko sopimuskauden. Jos koko hiilinielu jostakin syystä tuhoutuisi, esimerkiksi laajassa metsäpalossa, istutamme alueelle uuden hiilinielun. Lannoitamme myös metsiä, jotta hiilensidonta säilyisi mahdollisimman tehokkaana läpi koko elinkaaren.

Kaikki hiilensidontaprojektimme analysoidaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) Motti-sovelluksella. Käytämme yhteistyökumppaneina vain alan parhaita asiantuntijoita ja olemme hankkeissa mukana sydämellämme. Jokainen kompensointialue on paikannettavissa koordinaatiston avulla.

Hiili sidotaan puihin, jotka istutetaan suolle, jossa entuudestaan ei ole kasvanut metsää. Jokaiselle aarille istutetaan 25 taimea ja niiden kasvaessa ne sitovat ilmakehästä hiilidioksia. Jos taimia vahingoittuu tai kuolee, taimia lisätään.

Laskennallisesti hiilensidontalaskelma tehdään keskiverto metsänkasvulla. Lisäksi taimia istutetaan 20 % laskelmaa enemmän, jotta hiilensidontakyky tullaan varmasti saavuttamaan.

On! Jokainen ostettu hiilensidontapalvelu sitoo CO2-päästöjä, joka hidastaa ilmaston lämpenemistä.
Siirry verkkokauppaan ja tutustu tuotteisiimme.

Rahalla tuotetaan pohja hiilinielulle ja sidotaan hiiltä. Turvesuo kunnostetaan metsänkasvatuskelpoiseksi ja sinne istutetaan taimet. Taimia ja tulevaa metsää hoidetaan ja tarvittaessa täydennysistutetaan. Uusi metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna seuraavat 60 vuotta ja siihen ei tehdä päätehakkuuta. Sijoituksestasi osa käytetään hiilidioksidinsidontaan, muut kulut menevät mm. arvonlisäveron maksamiseen, metsänhoitotyöhön, tilitoimistokuluihin, tiedotukseen ja tutkimustyöhön.

Siirry verkkokauppaan ja tutustu tuotteisiimme.

Kyllä! Saat sertifikaatin siitä, että olet kompensoinut hiilijalanjälkeä.

Todistuksesta käy ilmi koordinaatein hiilensidonta-alue. Sertifikaatin voit ostaa myös lahjaksi ystävällesi tai yhteistyökumppanillesi. Saat myös käyttöösi merkin, jota voit käyttää vapaasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai yrityksesi markkinoinnissa.

Siirry verkkokauppaan ja tutustu tuotteisiimme.

Kyllä. Saat alueestasi tarkat koordinaatit ja voit käydä paikan päällä itse tai voimme järjestää vierailun ja mahdollisesti myös retkeily- ja majoituspalvelut.

Hiilensidontapalvelu on kaikkien käytettävissä ympäri maailman. Hiilensidonta toteutetaan kuitenkin 100 % kotimaisten soiden metsityksellä.

Metsän hiilensitomiskyky vaihtelee metsän kasvun ja kehitysvaiheen mukaan. Tehokkaimpia hiilensitojia ovat elinvoimaiset ja täystiheät kasvatusmetsät. Paras hiilensidontakyky metsällä on ikävuosina 20 – 50.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?