Vastuullisuus

Ympäristövastuu

Ilmastonmuutostyöskentely

Toimintamme tarkoitus on tehdä mahdollisimman suurta hiilikädenjälkeä, eli positiivista ilmastovaikutusta. Toteutamme asiakkaidemme kanssa ainoastaan aitoja, lisäyksellisiä ympäristötekoja. Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja, joilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ja hiilensidonta tulee keinona tämän jälkeen. Autamme asiakkaitamme viestimään ympäristöteoista helposti ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi.

Haluamme, että hiilinieluna toimivat metsät ovat monimuotoisia ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan perustamaan sekametsiä. Hiilinieluja hoidetaan kestävien metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.

Lue Hiilensidonta-sivulta, kuinka varmistamme vaikuttavan hiilensidonnan.

 

Toiminnan hiilijalanjälki

Yrityksellämme ei ole käytössä omia kiinteistöjä tai autoja, joten toimintamme ei tuota suoria kiinteistöihin tai autoihin liittyviä päästöjä tai sähkön- ja lämmöntuotannon epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2). Hiilijalanjälkemme muodostuu pääosin ostettujen tuotteiden ja palveluiden päästöistä sekä vähäisestä kotimaisesta liikematkustamisesta (Scope 3).

Ostettavien tuotteiden ja palvelujen päästöt pyrimme minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. Olemme esimerkiksi hyödyntäneet työkäyttöön Taitonetin käytettyjä tietokoneita, mikä vähentää niin luonnonvarojen käyttöä kuin hiilidioksidipäästöjä.

Sosiaalinen vastuu

Meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Pidämme yllä ihmisiä arvostavaa vuorovaikutusta ja avointa keskustelukulttuuria. Tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön.

Työllistämme paikallisia ihmisiä ja yrityksiä erityisesti maaseutualueilla ja tarjoamme työmahdollisuuksia myös opiskelijoille ja nuorille.

Toimimme yhteistyökumppanina erilaisissa alueemme urheilutapahtumissa.

Vastuullinen talous ja hallinto

Toimintamme tavoite on kestävä ja kannattava liiketoiminta, jolla mahdollistamme liiketoiminnan jatkuvuuden ja laadukkaan ilmastotyön nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus on osana yrityksen liiketoimintamallia, jota kehitämme jatkuvasti.

Hoidamme luonnollisesti liiketoimintaamme liittyvät maksu- ja muut velvoitteet asianmukaisesti ja ajallaan.