Maailman luontopäivä

Luonnossa viihtyvät niin eläimet kuin ihmisetkin.

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 maaliskuun 3. päivän maailman luontopäiväksi. Teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa meitä luonnon monimuotoisuudesta ja sen haavoittuvaisuudesta.

 

Luonnon arvo ihmisen hyvinvoinnille on korvaamaton ja useissa tutkimuksissa tunnustettu. Tuhansien vuosien ajan ihmiset ja kulttuurit ovat olleet riippuvaisia luonnosta ja sen rikkaista antimista, jotka ovat tarjonneet ihmisille niin ruokaa, lääkkeitä, vaatetusta kuin hengellistä ravintoakin. Luonto ja sen monimuotoisuus ovat kuitenkin uhattuina. Useita eläin- ja kasvilajeja uhkaa sukupuutto muun muassa niiden elinympäristöjen kutistuessa ja laittoman kaupan lisääntyessä.

 

Julistamalla maailman villille luonnolle oman teemapäivän YK halusi lisätä tietämystä luontoa uhkaavista ongelmista sekä pyrkiä kannustamaan ihmisiä toimimaan luontoa kunnioittaen, jotta ihmiset ja luonto voisivat tulevaisuudessakin elää rinnakkain vuorovaikutuksessa.

 

Vuonna 2021 päivää vietetään teemalla ”Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet”. Teema linkittää vahvasti yhteen metsäluonnon ja alkuperäiskansojen. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan nostaa erityisesti esiin metsien, metsälajien ja metsäekosysteemien merkitystä satojen miljoonien ihmisten elinolosuhteiden ylläpitäjänä. Vaikutus koskee erityisesti alkuperäiskansoja ja paikallisyhteisöjä, jotka elävät yhteydessä metsiin. YK:n mukaan 200–350 miljoonaa ihmistä asuu metsissä tai niiden lähipiirissä. Heidän elinolosuhteensa ovat riippuvaisia metsäekosysteemien tarjoamista mahdollisuuksista. Metsät tarjoavat heille kaiken oleellisen: ruuan, veden, suojan, energian ja lääkkeet. Lisäksi ne ovat tärkeitä ihmisten kulttuuriselle identiteetille. Maapallon maapinta-alasta noin 28 prosenttia on alkuperäiskansojen käytössä.

 

 

Wood Forest haluaa kantaa kortensa kekoon tässä tärkeässä metsien, metsälajien ja metsäekosysteemien turvaamisessa. Wood Forestilla on omia metsiä Suomessa ja perustamme uusia metsiä turpeentuotannosta vapautuville alueille. Olemme myös mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa, joiden tarkoituksena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja metsien lisääminen.

jaa tämä teksti