Maailman metsäpäivä

YK:n Maailman metsäpäivää vietetään maaliskuun 21. päivänä. Vuonna 2021 kansainvälisen metsäpäivän teemana on ”Metsän palauttaminen: polku toipumiseen ja hyvinvointiin”.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous julisti 21. maaliskuuta vuonna 2012 kansainvälisen metsäpäivän juhlimaan ja lisäämään tietoisuutta kaikentyyppisten metsien merkityksestä. Maita kannustetaan järjestämään paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä toimenpiteitä, esimerkiksi puiden istutuskampanjoita.

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa vietetyn Maailman metsäpäivän aikana on hyvä muistaa metsien merkitys osana elämäämme. Ne tarjoavat meille ruokaa, energiaa, toimeentuloa ja ovat samalla myös erityisesti suomalaisille erottamaton osa mielenlaatuamme. Metsässä koemme olevamme usein rauhassa ja yhteydessä luontoomme. Samalla metsät tuottavat myös hiljaista mutta elintärkeää hyötyä elinympäristöömme suojelemalla maaperää ja puhdistamalla ilmastoamme. Sademetsiä kuvaillaan usein maapallon keuhkoina mutta ne ovat sitä ennen kaikkea metsätyypistä ja metsien paikasta riippumatta.

Metsien ennallistaminen ja kestävä hoito auttavat torjumaan ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden kriisejä. Se tuottaa myös tavaroita ja palveluja kestävää kehitystä varten ja edistää taloudellista toimintaa, joka luo työpaikkoja ja parantaa elämänlaatua.

Suomalaisessa luonnossa voit kulkea vapaasti ja voimaantua metsästä.

Metsän kestävä hoito ja niiden resurssien käyttö ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja nykyisten ja tulevien sukupolvien vaurauden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Metsillä on myös ratkaiseva rooli köyhyyden lieventämisessä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikista näistä korvaamattomista ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja terveydellisistä eduista huolimatta maailmanlaajuinen metsien hävittäminen jatkuu hälyttävällä nopeudella.

Maailmasta katoaa vuosittain noin Islannin kokoinen alue metsää. Metsien kasvilajeista kahdeksan prosenttia on uhanalaisia ja viittä prosenttia metsien eläinlajeista uhkaa sukupuutto. Metsistä huolehtiminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja torjuu ilmastonmuutosta.Me Wood Forestilla olemme päättäneet toimia. Käännämme suot hiilen lähteistä hiilinieluiksi ja kasvatamme uutta, lisäyksellistä metsää Suomessa, kotimaisin voimin.

Tämän vuoden teemapäivä sopii erinomaisesti YK:n ekosysteemien palauttamisen vuosikymmeneen (2021-2030), joka kehotus suojella ja elvyttä ekosysteemejä ympäri maailmaa. Wood Forest konkretisoi tämän tavoitteen.

Maailman metsäpäivä onkin erinomainen hetki juhlia ja nauttia metsän olemassaolosta esimerkiksi menemällä metsään ja nauttimalla sekä virkistymässä metsässä. Metsäretken päätteeksi kannatta hankkia Wood Forestin 100% kotimainen hiilinielu, jolloin pääset seuraamaan metsän kasvua ja hiilensidontaa aitiopaikalta.

jaa tämä teksti