Viisi syytä, miksi yrityksestäsi tulisi tulla hiilineutraali

Ilmastonmuutos ja ilmastotoimet herättävät voimakkaita tunteita, sillä ympärillämme on jatkuvasti uutisia jäätiköiden sulamisesta ja saastumisesta. Vaikka positiivisen asenteen säilyttäminen voi olla vaikeaa, on paljon positiivisia uutisia kerrottavana. Yhä useammat yritykset ryhtyvät ilmastotoimiin ja tekevät toiminnallaan yrityksensä hiilineutraaleiksi – ja hyötyvät siitä monin tavoin. On olemassa kestäviä ratkaisuja, joita yrityksesi voi helposti ottaa käyttöön auttaakseen tässä taistelussa askel askeleelta – loppujen lopuksi kestävä kehitys on matka.

Haluamme auttaa sinua ymmärtämään ilmastotoimien ja hiilineutraaliuden lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt. Tässä artikkelissa esittelemme viisi tärkeää syytä, jotka auttavat vakuuttamaan yrityksesi aloittamaan matkan kohti hiilineutraaliutta.

  1. Työntekijät etsivät työnantajia, jotka ajattelevat ja toimivat kestävästi

Nykyinen huippuosaajien sukupolvi arvioi mahdollisia työtarjouksia myös yrityksen ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden perusteella. Asiakkaamme kertovat myös, että heiltä kysytään yhä useammin työhaastatteluissa, onko yritys sitoutunut kestävään kehitykseen ja hiilineutraali.

Millenniaalit etsivät mielekästä työtä ja haluavat saada myönteistä sosiaalista vaikutusta. Kaksi kolmasosaa heistä on haluttomia ottamaan työtä vastaan, jos työnantajalla ei ole vahvaa yritysvastuun agendaa. 

Koska Millenniaalit muodostavat 75 prosenttia maailmanlaajuisesta työvoimasta vuoteen 2025 mennessä, työnantajien on ymmärrettävä heidän tarpeensa ja mukautettava yritysstrategiansa sen mukaisesti, jotta he voivat edelleen houkutella huippuosaajia ja pitää heidät sitoutuneina yritykseen ja sen ideologiaan jopa vuosikymmeniksi.

 

2. Asiakkaat suosivat yhä enemmän hiilineutraaleja tuotemerkkejä

Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet yhä enemmän asiakkaiden ostopäätöksiin, mikä on johtanut perusteelliseen muutokseen kuluttajien ja ostokäyttäytymisessä: nykyään asiakkaat vaativat muutakin kuin laatua. He etsivät brändejä, jotka vastaavat heidän henkilökohtaisia arvojaan ja toimivat läpinäkyvästi.

Nykyään monet asiakkaat ovat halukkaampia muuttamaan kuluttajasuhteitaan: Itse asiassa niistä, jotka pitävät kestävyyttä tärkeänä asiana, 70 prosenttia olisi valmis maksamaan 35 prosenttia enemmän kestävistä ja ympäristövastuullisista tuotemerkeistä. Tässä yhteydessä menestyvät yritykset ovat valmiita mukauttamaan strategioitaan. Tämä ei ainoastaan auta heitä houkuttelemaan asiakkaita, vaan myös saamaan todennäköisemmin kilpailuetua.

Voimme havaita samanlaisia lisääntyviä läpinäkyvyysvaatimuksia B2B-alueella. 50 prosenttia ostajista seuraa toimittajiensa ja liikekumppaneidensa ympäristö- ja sosiaalista suorituskykyä. Lisäksi suuri osa yrityksistä (73 prosenttia) sisällyttää jo hankintasopimuksiinsa kestävän kehityksen vaatimuksen.

3. Kestävyyden sisällyttäminen liiketoimintaasi kasvattaa yritystäsi ja hillitsee kustannuksiasi

Yritykset keskustelevat usein siitä, ”heikentääkö tai parantaako kestävä kehitys taloudellisia tuloksia”. Voittoa tavoittelemattoman CDP:n tutkimuksen mukaan ilmastonmuutosta ahkerasti suunnittelevat ja hallitsevat yritykset voivat saada 18 prosenttia paremman tuoton sijoitukselleen kuin yritykset, jotka eivät sitä tehneet. Lisäksi yritykset ovat nähneet vastuullisesti kestävien tuotteidensa myynnin kasvavan 5,6 kertaa nopeammin kuin kestämättömät tuotteet.

  1. Sijoittajat etsivät yrityksiä, jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuneita eivätkä pelkää olla etulinjassa

Sen lisäksi, että yritykset saavat kilpailuetua, yritysten tulee myös tehdä itsensä näkyväksi tulevaisuuteen suuntautuneita ja innovatiivisia liiketoimintamalleja etsiville sijoittajille.

Huolimatta vanhasta uskomuksesta, että vastuullisuus ja ympäristötyöt häiritsevät osakkeenomistajien toiveita ja ovat kannattamattomia, esimerkit osoittavat, että aihe on nykypäivää. Suuret yritykset ovat siirtäneet sijoituksiaan kohti vastuullista liiketoimintaa, mikä heijastaa sijoittajien muuttuvia mieltymyksiä.

Vaikka tutkimustulosten mukaan 90 prosenttia toimitusjohtajista pitävät kestävää kehitystä strategiansa tärkeänä osana, vain 60 prosenttia on toteuttanut kestäviä toimenpiteitä ja vain 25 prosenttia on sisällyttänyt sen liiketoimintamalliinsa. Tämä on loistava tilaisuus sinulle yrityksesi olla alansa edelläkävijä.

  1. On vain ajan kysymys, milloin ilmastopainotteiset säädökset vaikuttavat voimakkaasti tapaasi harjoittaa liiketoimintaa

Ilmastopainotteiset säädökset ovat muuttumassa ja tuovat etuja yrityksille, jotka sisällyttävät kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaa. Vaikka osa yrityksistä voi edelleen vapaaehtoisesti luovuttaa tietoja kestävistä aloitteistaan, ei-taloudellinen raportointi on jo pakollista monille yrityksille. Esimerkiksi EU-lainsäädäntö edellyttää, että suuret, yli 500 työntekijää työllistävät yleishyödylliset yritykset julkistavat tiedot toimintansa sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Voimme odottaa lisää säännöksiä tulevaisuudessa, koska yritysten sisällä sekä viranomaisilla että muilla sidosryhmillä on kasvavaa painetta tehdä entistä useammalle yritykselle pakollinen kestävien käytäntöjen käyttöönotto ja vastuullisuusstrategia.

Siksi on todella tärkeää, että yritykset valmistautuvat pakollisiin ympäristöraportointisääntöihin, erityisesti julkisesti noteerattujen yhtiöiden osalta, koska ne tulevat ensimmäisten joukossa julkistamissäännösten piiriin. Yritysten tulee pysyä edellä ja olla tietoisia säännöistä, sillä se on myös ratkaisevan tärkeää kilpailuedun säilyttämisen kannalta. Tämän lisäksi, mikäli ei pysy aallonharjalla ja tietoisena vaatimuksista voi se johtaa taloudellisiin rangaistuksiin ja mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin ja maineen kärsimiseen.

Kestävyys on matka

Ilmastonmuutos voi tuntua pelottavalta ja ylivoimaiselta, mutta toivomme kuitenkin helpottaneemme mieltäsi ja auttavamme sinua ymmärtämään, mitä etuja yrityksesi voi saada vihreästä kehityksestä. Et vain säästä aikaa ja kustannuksia, vaan houkuttelet uskollisen asiakaskunnan ja seuraavan sukupolven huippukykyjä. Tämä on loistava tilaisuus olla alallasi edelläkävijä, ottaa rohkea askel ja saavuttaa kilpailuetu. Kestävämmäksi tuleminen on matka, ja nyt on hyvä aika aloittaa.

 

Haluatko johtaa yrityksesi hiilineutraaliin tulevaisuuteen? Wood Forest Finland voi tukea sinua tällä matkalla ja auttaa sinua ottamaan käyttöön ja automatisoimaan hiilidioksidin hallintaa alkaen tiedonkeruusta hiilineutraalisuusstrategian tekemiseen, päästöjen vähentämiseen ja konkreettisiin kompensointitoimenpiteisiin.

 

Ota yhteyttä aloittaaksesi: info@woodforest.fi

jaa tämä teksti