Hiilineutraaliustavoitteet ja kuinka niihin päästään?

Yrityksen asettama hiilineutraaliustavoite on merkki halusta tehdä ilmastotyöstä, mutta sen lisäksi on pystyttävä esittämään uskottava suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi ja raportoitava prosessin edistymisestä avoimesti.

Asiakascase – 24 Rental Network Oy

24 Rental Network Oy on Suomen suurin yhteiskäyttöautopalvelu – ja samalla alan eettinen johtaja. Wood Forest Finland Oy toimii yrityksen yhteistyökumppanina mm. palvelulle, jonka avulla autonvuokrauksen päästöt voidaan helposti hyvittää kotimaiseen hiilinieluun.